Gegevensbescherming

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

1.Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf: JURA Nederland B.V.
Website: https://www.juraprofessional.nl/
Inschrijfnummer KvK: 27168192
BTW-nummer: NL806489753B01

2. E-mailadres

a. Wij kunnen u, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits u bij het verstrekken hiervan geen verzet heeft aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van uw gegevens. Bovendien wordt u in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van uw e-mailadres.

3. Postadres

Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van informatie die u hebt aangevraagd.

4. Telefoonnummer

Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.

5. Overige persoonsgegevens

Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:

1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:

a. de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
b. de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
c. de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;

2. u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.

Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

6. Bijzondere persoonsgegevens

De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties

7. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

a. Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector;
b. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site;

8. Veiligheid opslag van gegevens

Veiligheidscriteria

a. Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
b. Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen.
c. Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.
d. Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.
e. Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.
f. Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.
g. Minimaal 2 maal per jaar wordt onze site getoetst op applicatie kwetsbaarheden uit de zogenaamde OWASP top 10.

9. Toegang tot uw gegevens

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

10. Contact

Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen:

a. Op het volgende e-mailadres: info@nl.jura.com
b. Op het volgende telefoonnummer: 0793300790
c. Op het volgende adres: Koraalrood 141, 2718 SB, Zoetermeer

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.

11. Cookies

Verschillende gebieden van onze website gebruiken zogenaamde cookies. Die worden gebruikt om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer en opgeslagen door uw browser (lokaal op uw harde schijf).
Deze cookies kunnen worden gebruikt om het gebruiksgedrag van onze klanten vast te stellen en bijgevolg de inhoud van onze website voortdurend aan te passen aan de behoeften van de gebruikers. Cookies stellen ons ook in staat om de effectiviteit van een bepaalde advertentie of het succes van de plaats waar de artikelen op onze website worden geplaatst te meten op basis van belangstelling voor speciale voordelen.
De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde sessie-cookies die automatisch worden gewist na uw bezoek.
De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch. Als u deze informatie liever niet wil communiceren, kunt u meestal de instellingen van uw browser wijzigen. Dit kan echter tot gevolg hebben dat het gebruik van de website wordt beperkt.

12. Gebruik van Facebook social plugins

Onze website maakt gebruik van social plugins van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt beheerd door Facebook Inc, 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA (‘Facebook’). De plugins zijn te herkennen aan een Facebook-logo of de woorden ‘Facebook Social Plugin’.
Wanneer u een webpagina met een van deze plugins opent, legt uw browser rechtstreeks verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plugin wordt rechtstreeks van Facebook overgedragen naar uw browser die het automatisch in de webpagina verwerkt.
Door het gebruik van plugins kan Facebook zien dat u een pagina hebt geopend op onze website. Als u ingelogd bent op Facebook, kan Facebook het bezoek aan uw Facebook-account koppelen, zelfs als u de ‘Like’-knop niet heeft ingedrukt. Als u een interactie met de plugins creëert, bijvoorbeeld door de ‘Like’-knop in te drukken of een reactie achterlaat, wordt de relevante informatie vanuit uw browser rechtstreeks naar Facebook gestuurd waar het wordt opgeslagen.
Zelfs als u niet beschikt over een Facebook-account kan Facebook gegevens over u (bv. IP-adres) verzamelen. Wij verwijzen u naar de Facebook-informatie over de gegevensbescherming m.b.t. doel en reikwijdte van de verkregen data, de verdere verwerking en het gebruik ervan door Facebook, en uw rechten en mogelijkheden om uw privacy te beschermen.
Als u niet wilt dat Facebook gegevens over u verzamelt wanneer u onze website bezoekt, dient u zich – voordat u ons bezoekt – out te loggen bij Facebook.
U kunt ook add-ons gebruiken om blockers voor uw browser te installeren.

13. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website zal naar Google worden verzonden en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. In geval van activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere bij het Verdrag over de Europese Economische Ruimte aangesloten staten tevoren ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de Verenigde Staten overgedragen en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere met het websitegebruik en internetgebruik verbonden dienstverleningen aan de website-exploitant te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google in contact gebracht. U kunt het opslaan van de cookies door een overeenkomstige instelling van uw browser-software voorkomen; wij maken u er echter op attent dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website in hun volledige omvang zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie aangemaakte en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (cookies en IP-adres) aan Google alsmede het verwerken van deze gegevens door Google voorkomen door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Als uw browser (bijvoorbeeld. op uw smartphone) de hierboven genoemde add-on van Google niet ondersteunt, kunt u Google Analytics cookies uitschakelen door te klikken op de onderstaande link. Een opt-out cookie zal dan worden ingesteld op de computer, die het toekomstige verzamelen van uw gegevens tijdens het gebruik van deze website voorkomt: Disable Google Analytics