JURA Professional  – 12 maanden Garantievoorwaarden

Garantievoorwaarden van JURA Nederland BV

JURA Nederland BV, Koraalrood 141, 2718 SB Zoetermeer garandeert de eindafnemer van dit apparaat – en wel naar keuze van die eindafnemer – in aanvulling op zijn rechten betreffende garantie jegens verkoper conform onderstaande bepalingen, een fabrieksgarantie gedurende

12 maanden na datum van eerste koop

 1. JURA verhelpt gebreken binnen de looptijd van de garantie. JURA verleent – naar eigen keuze – garantie door (a) te herstellen (repareren), (b) defecte onderdelen om te wisselen of (c) het apparaat te vervangen.
  Het verrichten van garantieprestaties leidt niet tot het verlengen of opnieuw ingaan van de garantieperiode. Vervangen onderdelen worden het eigendom van JURA.
 2. De garantieverlening is niet van toepassing op schade of gebreken, welke het gevolg zijn van (a) aansluiting die niet volgens de voorschriften plaatsvond, (b) onjuist gebruik of transport, (c) door niet daartoe geautoriseerde lieden uitgevoerde reparaties of modificaties, (d) het niet raadplegen en opvolgen van de gebruiksaanwijzing. De garantie vervalt eveneens als de instructies van JURA betreffende gebruik en/of onderhoud niet werden opgevolgd, of bij gebruik van andere onderhoudsartikelen dan de JURA-waterfilter en de JURA-tabletten voor het reinigen of ontkalken, tenzij zulke onderhoudsartikelen aan de oorspronkelijke specificaties voldoen. Van garantie zijn voorts uitgesloten alle slijtdelen (zoals afdichtingen, maalschijven, kleppen) alsmede schade, die ontstaan is door vreemde voorwerpen in de molen (zoals steen, hout, paperclips).
 3. Als bewijs voor een geldige aanspraak op garantie geldt de aankoopbon met vermelding van de datum van aankoop en het type apparaat. Om de afwikkeling te vereenvoudigen, moet de aankoopbon – zo mogelijk – onderstaande aanvullende gegevens bevatten: Naam en adres van de koper evenals het serienummer van het apparaat.
 4. Garantiewerkzaamheden worden in Nederland verricht. Voor apparaten die in een land, aangesloten bij de EU, werden gekocht en vervolgens naar een ander land binnen de EU werden overgebracht, verleent JURA garantie volgens de garantiebepalingen die in dat land van toepassing zijn. Verplichting tot het verlenen van garantie bestaat uitsluitend als het apparaat in overeenstemming is met de technische voorschriften van het land, waar aanspraak op garantie wordt gemaakt.
 5. Door JURA daartoe geautoriseerde JURA-servicepunten wikkelen garantieaanspraken in Nederland af.

 

JURA Nederland BV, Zoetermeer

Service hotline:
079 36 31 502

E-mail:
helpdesk@nl.jura.com

Bereikbaarheid:
Maandag – vrijdag: 8.30 – 17.00 uur
Zaterdag: 9.00 – 14.00 uur

Adres servicecenter:
JURA Nederland BV
Koraalrood 141
2718 SB Zoetermeer

Handelsadres:
JURA Nederland BV
Postbus 494
2700 AL Zoetermeer

JURA Professional  – 25 maanden Garantievoorwaarden – WE-serie

Garantievoorwaarden van JURA Nederland BV

JURA Nederland BV, Koraalrood 141, 2718 SB Zoetermeer garandeert de eindafnemer van dit apparaat – en wel naar keuze van die eindafnemer – in aanvulling op zijn rechten betreffende garantie jegens verkoper conform onderstaande bepalingen, een fabrieksgarantie gedurende

25 maanden vanaf aankoopdatum of tot maximaal 16.000 kopjes

Hetgeen als eerste bereikt wordt is van toepassing

 

 1. 1 Voor producten die aan de selectieve handelsbinding onderhevig zijn, wordt de fabrieksgarantie uitsluitend verleend als het apparaat van JURA bij een geautoriseerde JURA dealer aangekocht is.
 2. JURA verhelpt gebreken binnen de looptijd van de garantie. JURA verleent – naar eigen keuze – garantie door (a) te herstellen (repareren), (b) defecte onderdelen om te wisselen of (c) het apparaat te vervangen.Het verrichten van garantieprestaties leidt niet tot het verlengen of opnieuw ingaan van de garantieperiode. Vervangen onderdelen worden het eigendom van JURA.
 3. De garantieverlening is niet van toepassing op schade of gebreken, welke het gevolg zijn van (a) aansluiting die niet volgens de voorschriften plaatsvond, (b) onjuist gebruik of transport, (c) door niet daartoe geautoriseerde lieden uitgevoerde reparaties of modificaties, (d) het niet raadplegen en opvolgen van de gebruiksaanwijzing.De garantie vervalt eveneens als de instructies van JURA betreffende gebruik en/of onderhoud niet werden opgevolgd, of bij gebruik van andere onderhoudsartikelen dan de JURA-waterfilter en de JURA-tabletten voor het reinigen of ontkalken, tenzij zulke onderhoudsartikelen aan de oorspronkelijke specificaties voldoen. Van garantie zijn voorts uitgesloten alle slijtdelen (zoals afdichtingen, maalschijven, kleppen) alsmede schade, die ontstaan is door vreemde voorwerpen in de molen (zoals steen, hout, paperclips).
 4. Als bewijs voor een geldige aanspraak op garantie geldt de aankoopbon met vermelding van de datum van aankoop en het type apparaat. Om de afwikkeling te vereenvoudigen, moet de aankoopbon – zo mogelijk – onderstaande aanvullende gegevens bevatten: Naam en adres van de koper evenals het serienummer van het apparaat.
 5. Garantiewerkzaamheden worden in Nederland verricht. Voor apparaten die in een land, aangesloten bij de EU, werden gekocht en vervolgens naar een ander land binnen de EU werden overgebracht, verleent JURA garantie volgens de garantiebepalingen die in dat land van toepassing zijn. Verplichting tot het verlenen van garantie bestaat uitsluitend als het apparaat in overeenstemming is met de technische voorschriften van het land, waar aanspraak op garantie wordt gemaakt.
 6. Door JURA daartoe geautoriseerde JURA-servicepunten wikkelen garantieaanspraken in Nederland af.

 

JURA Nederland BV, Zoetermeer

Service hotline:
079 36 31 502

E-mail:
helpdesk@nl.jura.com

Bereikbaarheid:
Maandag – vrijdag: 8.30 – 17.00 uur
Zaterdag: 9.00 – 14.00 uur

Adres servicecenter:
JURA Nederland BV
Koraalrood 141
2718 SB Zoetermeer

Handelsadres:
JURA Nederland BV
Postbus 494
2700 AL Zoetermeer